KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému Charles Dickens

Je to srdce ktoré rozdáva. Ruky už len dávajú. africké príslovia
K TOMU NETREBA VIAC SLOV..............treba len mať srdce na správnom mieste ))
publikacia (1).jpg
sr114.gif
je nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Poskytujeme starostlivosť deťom s ortopedickými, neurologickými a traumatologickými diagnózami, vrodenými vývojovými poruchami, ale veľkú časť pacientov tohto centra tvoria deti s poškodením centrálneho nervového systému (CNS) - s detskou mozgovou obrnou. Toto ochorenie postihuje pohybový vývoj a v rôznom rozsahu aj psychiku dieťaťa. Vonkajším prejavom je postihnutie pohybového aparátu až po úplnú bezvládnosť. Takto postihnuté dieťa bez pravidelného cvičenia nedokáže vykonávať základné pohyby.
Moc dlhujem, nič nemám. Zvyšok dám chudákom François Rabelais
logo.png
218_126.gif
Nadácia Pomoc druhému pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo podobnou neurologickou poruchou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti a žiť kvalitný život tak, ako je to len možné.
POMOC
Poskytujeme priamu finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Od roku 2014 prevádzkujeme REHABILITAČNÉ CENTRUM NATÁLIA, ktoré poskytuje rehabilitačné služby, masáže a konzultácie v tejto oblasti.Snažíme sa tiež spolu s partnermi o úpravu legislatívy a efektívne spájanie rodín, odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií s cieľom zmierňovať dopad detskej mozgovej obrny a iných neurologických porúch na životy rodín.
Finančnú pomoc individuálnych darcov znásobujeme
100% individuálnych darov určených na pomoc rodinám smeruje na priamu pomoc týmto rodinám. Navyše nadácia Pomoc druhému tieto dary znásobuje. Administratívne náklady pokrývajú zdroje od zakladateľov a DLHODOBÝCH PARTNEROV.
Ten, kto urobil dobrý skutok má mlčať. Hovoriť má ten, v ktorého prospech sa urobil Lucius Annaeus Seneca
daruj most srelkaa.jpg
12 (1).gif
Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému Charles Dickens
Kto nerobí nič pre druhých, nerobí nič pre seba- Johan Wolfgang von Goethe
SRDCE.jpg
281.gif
ĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a možnosti samoorganizácie. Prevádzkovateľ nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú uverejnené a podporené. O úspechu rozhodujú samotní darcovia, ktorí svoje príspevky posielajú adresne vždy konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru.
Základnými piliermi ĽudiaĽuďom.sk sú transparentnosť, adresnosť a efektívnosť. Celý proces darcovstva je pod kontrolou verejnosti. Každý presne vidí počet darov, mieru naplnenosti výzvy. Darcovia si navyše na základe darcovskej zmluvy, ktorú dostávajú, môžu až do troch rokov žiadať od príjemcu informácie o tom, ako bolo naložené s ich príspevkom.
Medzi dvoma ľuďmi budiž pri dobrodeniach tento zákon: Jeden aby hneď zabudol, čo dal, a druhý aby nikdy nezabudol, že niečo dostal Lucius Annaeus Seneca
logo-anjelskekridla-200.png
Pre-Katku-od-Ivetky.jpg
Nič sa v živote nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.
Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Anjeli sú úžasné bytosti, ktoré nám pomáhajú, pomôžme aj My. Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Boh nás miluje rovnako. Skúsme sa s našim šťastím – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach. Život je zázrak. Začnime konať ZÁZRAKY.
Ak si ľahostajný k utrpeniu druhých, nezaslúžiš si nazývať sa človekom. SAADI
plamienok.jpg
Prispievame k zlepšeniu kvality života nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí a ich rodín. Zvládnuť fyzické, emočné a duchovné utrpenie týchto detí je náročná úloha pre rodičov, širšiu rodinu aj spoločnosť. Zlepšujeme spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda na konci života.
Pomáhame, aby život nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí bol radostnejší.
“Buď tým, kto opatruje a buduje. Buď tým, kto má pochopenie a odpúšťajúce srdce, tým, kto v ľuďoch hľadá to najlepšie. Zanechaj ľudí v lepšom stave, než si ich našiel.” Marvin J. Ashton
Ak ste štedrí, znamená to,že máte dostatok.Môžete mnoho dávať a napriek tomu sa necítite ochudobnení.Je to pocit božskej hojnosti,môžete otvoriť svoje ruky a čím viac dávate, tým viac sa cítite bohatí. Raven Kalder
utečenci.jpg
Nešťastie ma naučilo poskytnúť pomoc nešťastným Vergílius
315965022372.jpg
Moje náboženstvo je veľmi prosté, je ním láskavosť. Dalajláma
banner 2perc-300x600.jpg
TAPA10-Girls.jpg
Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je vytvárať príležitosti pre dôstojný život znevýhodnených ľudí. Na Slovensku pôsobí už od roku 1995 a v súčasnosti v rámci programu Malaika pomáha ľuďom v Keni, Etiópii a Južnom Sudáne.
Humanitárnou pomocou zmierňujeme dopad vojen a prírodných katastrof na obyvateľov v rôznych kútoch sveta. Cez sponzorský program Malaika umožňujeme chudobným africkým deťom chodiť do školy, mať denne teplé jedlo a bývanie. Vytvárame pracovné miesta pre afrických farmárov a zapájame ich do programu Fair Trade.
Ak budeš pomáhať iným stať sa lepšími, takisto tvoj vlastný život bude pozdvihnutý do vyšších dimenzií. Ten, kto najviac pomáha, bude najviac odmenený. To je cesta k vnútornému mieru a vonkajšiemu uspokojenie. Robin Sharma
images.jpg
nezisková charitatívna organizácia, ktorá pôsobí v nairobskom slume Kibera. Poskytuje tu vzdelávanie a starostlivosť deťom, ktoré by inak nemali prístup ku vzdelaniu a pravdepodobne by skončili na ulici bez práce a jedla. Zapojiť sa do tejto snahy môžete aj jednorazovým i pravidelným sponzorovaním dieťaťa. Je to nielen pomoc pre nich, ale aj nás to naplní dobrým pocitom...niečím zmysluplným!!!
Dávať znamená konať preto, že to chceš, nie preto, že očakávaš za to odmenu. Väčšina ľudí robí pravý opak: konajú len vtedy, keď za to očakávajú odmenu, a nevychutnávajú si svoje konanie. don Miguel Ruiz
poklad srelkaa.jpg
Váš dar zmení život dieťaťa
Kapitalizmus založený na trhovom princípe funguje dobre v rozvinutom svete, ale záchrana detí z rozvojových krajín vyžaduje naše ľudské hodnoty a náš súcit. Samotný trh nestačí. Gates William (Bill) H.
dscn2547-1.jpg
Nedávajte svoje dve percentá organizácii. Dajte ich celé deťom. Dvojfarebný svet používa celý výťažok z dvoch percent na priamu pomoc.
Ľudia za ktorými neostávajú veľké výdobytky, ale len sled malých láskavostí, nežili nadarmo. Charlotte Gray
deti.jpg
deti_bejenci_16.jpg
Finančné prostriedky, ktoré vyzbierame aj vďaka vám, budú použité na materiálnu pomoc, základnú zdravotnú starostlivosť a potravinovú pomoc pre viac ako 400 rodín, na školské pomôcky pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity, letné kempy približne pre 2000 detí a mladých či opravu bombou poškodeného centra
"Boj proti chudobe nie je gestom charity. Je to prejav spravodlivosti." Nelson Mandela
bieda srelkaa.jpg
srelenka.jpg
"Chudoba nie je nehoda. Ako otroctvo či rasovú neznášanlivosť, stvorili ju ľudia a a zničiť ju dokážu len ľudskosťou." Nelson Mandela
Obrázok1.gif
POMÝLENÁ POMOC..to dokážu vymyslieť LEN politici...:
Klikni mi na nos! xixi
srelkaa..ja.jpg
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one