KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

Konfucius citáty

"Chyby každého človeka ukazujú, kam patrí."
Postavte sa tomu, čo je správne,
nechať veci nedorobené,
ukazuje na nedostatok odvahy.
Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra.
"Keď šíp minie ciele, strelec viní z toho sama seba, a nie druhého. Tak koná aj človek múdry. "
a.jpg
"Sto mužov môže postaviť tábor, jenom žena dokáže vytvoriť domov."
"Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, starí mier a pokoj."
„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.“
"Nesmieme sa hnevať a trpieť kvôli tomu, že nie sme známi, skôr musíme usilovať o to, aby sme stáli za poznanie."
„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“
„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.“
„Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.“
V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří – tak tomu říkám rána morová…
pict_be4c11c8_vyberte_si_pracu_ktoru_milujete_a_nikdy_nebudete_musiet_pracovat_jeden_den_v_zivote_konfucious_citat_vyrok_obrazok
"Mám naozaj šťastie. Vždy, keď som sa dopustil nejakej chyby, vyčítali mi ju. "
"Pomsta môže splodiť len novú krivdu alebo predĺžiť už trvajúce nepriateľstvo."
„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“
„Pravda zbavuje život veškeré poezie.“
"Aj to najväčšie more má svoje brehy; bezbrehá je len ľudská hlúposť. "
„K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.“
"Je vždy lepšie byť druhým než prvým manželom vdovy."
citáty-Když-jsi-přišel-na-svět-plakal-jsi-785x785.jpg
"Ak je pokope desať žien, hovorí ich dvadsať."
"Aj keď ľudia nevedia, čo je dobro, majú ho v sebe."
"Za starých čias mužovia študovali sami pre seba, dnes muži študujú, aby na iné urobili dojem."
"Šľachetný človek je zmierlivý, ale nie povoľný. Človek malý je povoľný, ale nie zmierlivý. "
„Nemluvit s člověkem, který by si dal říci, jest zmařit člověka. Mluviti s těmi, kteří si nedají říci, jest zmařiti slova. Ten, kdo je opravdu moudrý, nikdy nezmaří člověka, ale na druhé straně nezmaří svých slov.“
"Náš najväčší úspech nie je v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kedykoľvek padneme."
1490369264.jpg
ziarlivost.jpg
„Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí.“
„Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.“
"Ušľachtilý muž veľa vie a správne koná; má na zreteli pevný cieľ; uzná, že nevie, čo nevie. "
aa.jpg
"Nevšíma Ak si človek problémov, ktoré sú vzdialené, bude mať s nimi starosti až sa priblíži."
"Žiadny inteligentný panovník neprišiel. Nikto v kráľovstve ma nechce za učiteľa. Nastal čas zomrieť. "
„Dobro a pravda se navzájem podmiňují.“
"Náš najväčší úspech nespočíva v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy sa zase pozdvihneme, kedykoľvek padneme."
"Ak dav niekoho nenávidí, je potrebné, skôr, ako ho odsúdime, dobre uvážiť, prečo je tomu tak. Ak je dav niekomu naklonený, treba tiež, skôr než si urobíme úsudok, dobre uvážiť, prečo je tomu tak. "
konfucius.jpg
Mám to ale šťastie: kedykoľvek som urobil chybu, vždy mi ju vytkli.
"Žena sa za svojho života podriaďuje trom mužom: v detstve otcovi, v zrelom veku svojmu mužovi a v starobe svojmu synovi. Beda žene, ktorá sa tomu vzoprie. "
"Ak nebudeš mať zlé myšlienky, nebudeš ani konať zlé skutky."
"Lepšie je ťažká práca než nečinnosť."
"Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra."
„Učení bez myšlení je marné a zbytečné.“
"Cesta nie je od človeka ďaleko; či považujeme Cestu za niečo nadľudského, nad človekom, nie je to pravá Cesta. "
„Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“
„Chyby každého člověka ukazují kam patří.“
láska anjel srelkaa.jpg
"Ešte som sa nestretol s človekom, ktorý by dokázal vidieť svoje chyby a sám pred sebou sa z nich obviniť."
"Odpúšťať a neživit v sebe zlobu sú prostriedky na nápravu ostatných."
"Osvietený muž jej do polosýta, býva bez márnivosti."
„Nespokojenost se sebou samým je ctnost. Nespokojenost s jinými je chyba a počátek velkého trápení.“
„Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.“
„Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš.“
citat-view.png
"Učiť sa bez premýšľania je zbytočné. Premýšľať bez učenia je nebezpečné. "
"Kamkoľvek sa vydáte, choďte s celým srdcom."
"Kto z diaľky sa pozerá, jasne vidí. Ku každej veci je nutné mať odstup. "
„Kořenem zla je nedostatek poznání.“
"Muž by nemal žiť pod rovnakým nebom ako vrah jeho otca."
„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“
"Si tým, o čom si premýšľal."
„Zlo může být vyloučeno jen dobrem.“
citat-konfucius.png
"Učiť sa a nemyslieť, to je strata času. Myslieť a nepoučiť sa, to je nebezpečné. "
"Činy konajme rozhodne, hovorme však obozretne.
"Kto rýchlo koná, rýchlo žne plody svojich činov."
"Šľachetný sa neženie do rečí, ale do práce."
„Být ctnostný znamená být svobodný ve své duši.“
„Vážiti si jiných jako samých sebe a jednati s nimi tak, jak chceme, aby jednali oni s námi - toť možno nazvati učením o lidumilnosti. Nad to není nic vyššího.“
"Povedz mi a zabudnem; ukáž mi a ja si spomeniem; ale nechaj ma sa zúčastniť a ja pochopím. "
"Tí, ktorí pracujú hlavou, budú vládnuť, tí ktorí pracujú rukami, budú slúžiť."
Maso.jpg
"Uvidíš Ak ušľachtilého, snaž sa mu vyrovnať, uvidíš ak zlého, zpytuj svoje svedomie."
"Zhovievavosť a odpúšťanie sú potreby k náprave ostatných."
"Kto sa nemôže sústrediť sám v sebe, ten vida neuvidí, keď počul nezačuje, ochutnávajú nerozozná chuti."
"Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí."
"Si tým, o čom si premýšľal."
"Premôcť zlé návyky je možné len dnes, nie zajtra."
"Nesťažujte sa na sneh na susedovej streche, keď máte špinavý prah."
citáty-Lepší-je-zapálit-alespoň-malou-785x785.jpg
"Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme."
„Vědět co je dobré a nečinit to, je známkou zbabělosti.“
„Ten, kdo se upírá výhradně k svým zájmům a prospěchu, nadělá si spoustu nepřátel.“
"Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová."
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one