KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

Charakteristické znaky KRESŤANSTVA
dávny tajný znak
220px-Ichthus.svg.png
znázorňuje Ducha svatého
images.jpg
symbol Kristovho kríža
stiahnuť (1).jpg
symbol nevinnosti a čistoty
images (4).jpg
Ja som Počiatok a Koniec“
stiahnuť (3).jpg
symbol pokušenia
images (1).jpg
kniha kníh života a viery
stiahnuť (6).jpg
symbol reformácie
stiahnuť (5).jpg
Obrázok1.gif
Príkaz – Mt 28:19-20; Mk 16:16
Sľub milosti – odpustenie hriechov – napr. Sk 2:38
Viditeľné znamenie – voda
images (1).jpg
Príkaz – napr. 1K 11:23-29
Sľub milosti – odpustenie hriechov – napr. Mt 26:28
Viditeľné znamenie – chlieb a víno
images (2).jpg
Obrázok1.gif
MODLITBA PÁNA OTČE NÁŠ
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.
Apoštolské vierovyznanie
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
Desať Božích prikázaní
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!
srdcu milý Otče náš..... z detstva......
Otče náš, jenž jsi v nebesích
a vládneš všemohúcne
my prosíme Ťa ústy tisícich,
ó vyplň prosby vrúcne.

Buď pri nás, keď je zle.
Posveď se jméno Tvé.
Přijď království Tvé k nám
keď diabol počne kralovať,
daj poznať sveta klam a mam
a ukoj duší hlad.

Buď vule Tvá, ked naša vôľa nemôž byť,
snáď v srdci láska zasiata,
raz môže vyklíčiť.
Tak jako v nebi, tak i na zemi
sa klania Tebe celý svet.
My vieme, v hriechu tu sme my,
daj lásky, pravdy, kde jej niet.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes,
a vyplň naše sny, keď bude smutno
príď a teš - a nepríď posledný,
lež veď svoj ľud vždy k nebesám -
a odpusť naše viny nám
jako i my odpouštíme vinníkum našim,
keď svoju malosť pocítime,
žiť chceme žitím krajším.

Keď na nás číha satanáš,
Ty neuvoď nás v pokušení,
Ty zbav nás od zlého,
príď tešiť v utrpení, veď nieto iného.

Neb Tvé jest království, i moc, i sláva na veky,
ó Bože odveký - Ty jediný žitia prameň
až na veky vekov - Amen.
images (3).jpg
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one