KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

"Sloboda myslenia prináša plody pravdy." Claude Adrien Helvétius

text.gif
Pravda sa nesmie zamieňať s názorom väčšiny !!!
Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme. Moliere
kukxixi (1).png
Život tak rýchlo ubieha a my - akoby sme prestali rozlišovať fikciu od skutočnosti.........musíme si to priznať skoro všetci....len málokomu z nás skutočne záleží na životoch obetí v rôznych krutých vojnách, ktoré prebiehajú vo svete.. myslíme si, že sa nás to netýka..že s tým nemôžeme nič spraviť........nanajvýš to môžeme odsúdiť.. ....ak tieto myšlienky v nás budú pretrvávať ani s tým nič nikdy nespravíme.........prestaňme používať propagované heslá: „Musíme bojovať za mier!“ Bojovať za mier? Podivné dosahovanie mieru...hmm..........a komunikujme!!!.....nedajme sa vtiahnuť do davu, nepodliehajme davovej psychóze uznávaného ideálu, Je to strach a nedôvera v život. Strach však plodí krutosť, vyvolanú pocitom ohrozenia, obavami a pochybnosťami o strate svojej iluzórnej istoty a falošného bezpečia.Všetci to v sebe cítime, hlas svedomia sa ozýva, i keď sa snažíme tú prázdnotu zaplniť informáciami, prekričať hudbou, zabudnúť na ňu pri pôžitku, utopiť v alkohole či oklamať ilúziou televízneho a počítačového sveta. Občas sa to nepodarí a potom, možno raz za rok, uspokojíme svoje svedomie prispením na nejakú charitu. A ostatní nás radi utvrdia v tom, že to čo robíme a ako žijeme, je tá najsprávnejšia vec na svete ... Veď aj oni to potrebujú počuť od nás..nestaňme sa citovo vychladnutými - stratenými v dave... ZAMYSLIME SA... alebo sa budeme stále len a len prizerať, plakať, zlostiť sa, dohadovať sa pri pive a nadávať na ten zlý svet? Záleží na nás?.-.áno....myslím, že záleží na postojoch a chovaní každého jedinca..každý môžeme začať od seba..aby sa dodržiavalo dané slovo!.aby sme nenechávali po sebe odpadky!,aby sme uznávali aj názor iného.bez toho, aby sme ho prijali za svoj!...treba dodržiavať základné zásady,ktoré sú také jednoduché...byť slušní a kultúrni....každý v tom svojom malom svete...prestať pridávať na rýchlosti bez ohľaduplnosti na city iných....toto je také jednoduché, že rozumie tomu aj dieťa a dáva odpovede na tie najťažšie životné otázky......srelkaa
pizap.com14038066831221.jpg
Politika musí pokľaknúť pred mravnosťou ... Mravnosť utvára politiku odmietaním vojny, trvaním na večnom mieri a právach človeka. Kant Immanuel
Vojna medzi dvoma vzdelanými národmi je vlastizrada na civilizácii. CARMEN SYLVA
„“Najväčším nepriateľom človeka je fanatizmus a poverčivosť, jeho strach, alebo neschopnosť používať rozum.“ Voltaire
Vojna je veda skazy. ABBOTT John
Hľadanie pravdy je rovnako dôležité, ako hľadanie lásky.
vojna srelkaa.jpg
Budha: Santalové drevo, drevo aloe, modrý lotos, rozkvitnutý jazmín - aj medzi týmito voňavými vecami je zo všetkého najlepšia vône čestného rokovania.
Sloboda je tolerancia, rešpektovanie a spravodlivosť. Tolerovať a rešpektovať je schopný len slobodný človek, zbavený predsudkov a neovplyvnený názormi "obmedzených" ľudí...
zlato vojna srelkaa.jpg
Vojna vyvolá a uvedie do pohybu rad neznámych a nepredpokladaných okolností a človek pri všetkej svojej múdrosti nemôže predvídať, kam to všetko povedie.
PAINE Thomas
Vojnový hrdina je obetný baran, ktorý vedie na oltár celé stádo. LAUB Gabriel
Vojnu treba začínať tak, aby sa zdalo, že nejde o nič iné ako o mier.
CICERO Marcus Tullius
Začať vojnu neznamená nič iného ako rozťať uzol, namiesto aby sme ho rozviazali. MORGENSTERN Christian
Zúfalstvo často vyhralo bitky. (Voltaire)
Veľká láska sa podobá útrapám vojnových výprav . BUDHA
mier.jpg
Slavná smrt náleží tomu, kdo padne za svou vlast
Homér
Vo vojne sa energia zbytočne len stráca, riešenie neni súťaživosť, ale spolupráca.
- Jacque Fresco
vojna.jpg
"Žijeme vo zvláštnych časoch, kedy mladí i starí sú vzdelávaní v lži a ten, ktorý sa odváži hovoriť pravdu, je nazývaný šialencom či bláznom." Platón, 320 př.n.l.
"Ach, milý Pane Bože, Otče, daj nám svoje požehnanie aj v tomto ranom a telesnom živote. Daruj nám a dopraj milostivo mier, ochraňuj nás pred vojnou a nepokojom. Daj nám priaznivé počasie aj hojnosť plodov zeme. Nech je do tvojich rúk poručený každý dom, dvor, muž, žena, aj dieťa. Zabraňujte ničitelům a všetkým anjelom zla, ktorí nám strojí škody a prekážky. Amen. "
Martin Luther
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
Barbari, ktorí teraz uvažujú o vojne, sú ochotní umŕtviť budúcnosť ľudstva, pretože to nie je ich budúcnosť.
ERENBURG Iľja Grigorievič
srelenka.jpg
Vojna je nákladná, ale prináša peniaze - pre niektorých ľudí. GUTHER John
Cesta k víťazstvu v atómovej vojne znamená zabezpečiť, že sa nikdy nezačne.
BRADLEY Omar Nelson
Žijeme pod ťarchou sľubov.......Sľúbim, sľúbiš, sľúbi, sľúbime, sľúbite, sľúbia. A prečo? Sľubmi si zabezpečujeme, že sa splnia naše očakávania, alebo že dosiahneme svoj cieľ.Navzájom sa takto „čičíkame“ a umelo si na chvíľu vytvárame pokoj v duši, tešíme sa, že sme si týmto sľubom zabezpečili niečo…Po vyslovení, po spečatení sľubu sa dostávame do neslobody, zaväzujeme sa niečo konať, splniť, a teda musíme, mali by sme. Však ktosi kedysi povedal, že sľuby sa musia plniť! Čo sa stane, keď niečo sľúbime a okolnosti nás donútia to nesplniť? Sme klamári a nik nám už nikdy nebude veriť?
V kostole si navzájom prisaháme pred bohom, pred svedkami, že budeme spolu v dobrom aj v zlom. Potom príde iná žena, alebo iný muž, ktorí nám dajú do rúk dôvody oprávňujúce tieto sľuby nesplniť.Ľudia už oddávna používali sľuby aj ako nástroj na dosiahnutie svojich cieľov.
Niccoló Machiavelli, taliansky politik, diplomat, vojenský teoretik vo svojej knihe Vladár z roku 1513, píše o tom, že vladári nikdy nemali núdzu o vhodné zámienky k tomu, aby porušili svoje slovo, a teda sľub. Obozretný vládca podľa neho nemôže a ani nesmie dodržať slovo, ak sa vernosť obracia proti nemu, a ak pominuli príčiny, prečo slovo dával.
17. november 1989 sa mi spája s piesňou, ktorú si vtedy ľudia spievali:„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len, sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň…“Áno, toto a i viac si ľudia sľúbili a ja sa pýtam: „Kde je tá láska, kde je tá pravda…?““Alebo, takto vyzerá láska a pravda, ktorú si sľúbili?”Človek by sa mal zmeniť, aby nemusel sľubovať a nečakal, že mu sľúbia. Mal by zahodiť očakávania, vypočítavosť, oslobodiť sa, nesľubovať. Mal by nájsť v sebe lásku a pravdu, ako sa spieva v piesni z novembra 1989.
Žijeme však dobu, v ktorej sa sľuby „nosia“ a teda sú očakávané.
Ja k sľubom pristupujem opatrne, málo sľubujem, o to viac konám. Chcem byť čo najslobodnejšia vo svojom živote, nechcem sa nechávať zväzovať.
Uvedomujem si, že každý nesplnený sľub sa stáva malým kazom v nás, zároveň v očiach toho, komu sľubujeme, a vtedy nie sú dôležité dôvody, prečo sme sľub nesplnili.
Vždy ma zamrzí nesplnenie môjho sľubu, aj keď sú moje dôvody, pre ktoré som ho nesplnila, „nepriestrelné“ a nedalo sa inak.
Viem, že to zamrzenie je akousi pochybnosťou, ktorá mi “hovorí”, že vždy sa dá inak.....srelkaa
„Spravodlivosť a mier sú priatelia, ktorí sa pevne objímajú.“
Vojna je závojom, za ktorým ľudia a národy páchajú hriechy, ktoré by inak nedovolili dopustiť.
SPRINGFIELDOVÁ Dusty
kukuk.jpeg
Dôstojník z povolania je muž, ktorého v mierovej dobe živíme, aby nás v čase vojny poslal na frontu.
LAUB Gabriel
Aurelius Augustinus
ranokresťanský teológ a filozof 354 – 430
vojna, mier...srelkaa.jpg
Mier sa začína úsmevom.“
Politika je vojna bez krviprelievania a vojna je krvavá politika.
MAO Ce-tung
Vojna je vzájomné hromadné vraždenie miliónov ľudí, ktorí sa nepoznajú, v záujme malého počtu ľudí, ktorí sa poznajú, ale nevraždia sa navzájom.
CÉLINE Louis Ferdinand
stare grecke prislovie hovori: v case mieru pochovavaju synovia svojich otcov, v case vojny pochovavaju otcovia svojich synov
"Ak človek nikdy neplakal nad bolesťou sveta, je menej ako prach, po ktorom šliape, pretože z prachu vzíde semeno, koreň, byľ a kvet, kdežto duch človeka bez súcitu je pustý a nič z neho nevzdejde - leda pýcha, ktorá nakoniec musí tým alebo oným spôsobom vraždiť - vraždiť dobré veci, alebo dokonca vraždiť aj ľudské životy. (Ľudská komédia) "
William Saroyan
Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. (John Locke)
Kto nechce prijať slobodu so všetkou vážnosťou, nech o nej mlčí. (Romano Guardini)
Múdrosť, viera, pokora, skromnosť, úprimnosť... to v dnešnom svete veľmi chýba.V dnešnom tak veľmi zmenšenom svete je informovanosť veľká. Prostredníctvom televízie,PC a novín „dovidíme“ ozaj veľmi ďaleko. Potom telku a PC vypneme a noviny hodíme do koša na odpadky. Naša pozornosť končí teda presne tam , kde začala.
xixi%20(2).jpg
„Chcem zostať pri pravde, nechcem sa skloniť pred žiadnou nespravodlivosťou. Chcem byť bez strachu. Nechcem používať žiadne násilie. Chcem prejaviť dobrú vôľu voči každému.“
John Galswow
k (1).jpeg
„Vojna je iba zbabelý útek od problémov v mieri.“
"Keď ide o mierovú prácu, Maďari sú najčulejší. Doma však utláčajú tri milióny Slovákov. Zakazujú im hovoriť rečou ich duše, vysmievajú sa ich láske k historickým pamiatkam..." Bjørnstjerne Bjørnson
Nie každý je súci do vojny, čo vie kričať.
(Slovenské príslovia)
x9mO6B.jpg
Čo sa to stalo s architektúrou po druhej svetovej vojne, že jediní okoloidúci, ktorí ju môžu pozorovať bez bolesti, sú ľudia vybavení bielou palicou a psom? LEVIN Bernard
ATT00001.jpg
Politik je človek, ktorý sľúbi, že postaví most aj tam, kde nie je rieka. N. S. Chruščov
nie vojna srelkaa.jpg
V našom storočí hrozí, že nemorálnosť v politike povedie k planetárnej katastrofe.
Kedysi bola túžba po morálke v politike a po bezpodmienečné dodržiavaní ľudských práv len krásnym snom, dnes je to posledná nádej ľudstva.
Kopelev Lev Zinoyevič
pizap.com14038071867571.jpg
Budúcnosť ako priestor pre možnosti je priestorom pre našu slobodu. (Karl Jaspers)
"Povinnosťou vďačného národa je odmeňovať občanov, ktorí sa zaslúžili o republiku, povinnosťou statočného muža je nenechať sa ani trestom smrti dohnať k tomu, aby ľutoval, že jednal statočne."Marcus Tullius Cicero
Aktívny slobodný človek je ako nádoba, ktorá sa zväčšuje ako ju napĺňame a nikdy sa nenaplní. (Erich Fromm)
pizap.com14038081566531.jpg
rrrr.png
mier srelkaa.jpg
Vojna : Chlapec zachránil svou malou sestru z trosek svého domova v Sýrii
síria.jpg
„Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.“
pamätaj človeče srelkaa.jpg
3128_riskuj5.jpg
"Mier je sloboda, založená na uznaní práv každého človeka."Marcus Tullius Cicero
18letá vojákyně z IDF si dává pauzu po dlouhém běhu v plné polní, s obličejem pomalovaným bojovými barvami
mier.jpg
Táto vojna je iná ako vojny v minulosti. Každý, kto obsadí nejaké územie, zavedie v ňom svoj spoločenský systém. Každý zavádza svoj systém tam, kam až dôjde jeho armáda. Nemôže tomu byť inak. (Josif Vissarionovič Stalin)
Vojna zotročuje, mier dáva slobodu. Vojna znamená vôľu tyrana, mier je výrazom kráľovského zmýšľania. (Heliodoros z Emesy)
Obrázok5.jpg
Veľa vojen boli vyhrané alebo prehrané vďaka správnej voľbe slov.
(Jim Forest)
Vojna je organizovaná hra na ozajstnú smrť. IRZYKOWSKI Karol
Vojna je najprv nádejou, že sa človek bude mať lepšie, potom vyhliadka, že sa ten druhý bude mať horšie, potom uspokojenie, že sa tiež nemá lepšie, a nakoniec prekvapenie, že sa obom vedie horšie.
KRAUS Karl
pizap.com14038075919581.jpg
Cílem války není padnout za svou vlast, ale donutit ty parchanty na druhý straně, aby padli za svou..
"Chcel by som sa stať učiteľom Pravdy!"
"Si pripravený na to, že do svojich štyridsaťpäť rokov budeš vystavený posmechu, zneuzívaniu a hladovaniu?" "Áno.
Ale povedz mi: čo sa stane, až mi bude štyridsaťpäť?"
"Zvykneš si. '"
sila pred právom srelkaa.jpg
"Byť pripravený na vojnu je najúčinnejší spôsob, ako uchovať mier."
Vojna robí z ľudí beštie.
KRITÓN
Vojna o kolónie: Počkajte, vy špinavé divosi, až budete našimi vernými a šťastnými poddanými!
ČAPEK Karel
pravda srelkaa.jpg
Jezídská dívka nese pušku, aby mohla ochránit svou rodinu před ISIS
isis.jpg
Obrázddddok1.png
jj.jpg
"Nikdy svojmu protivníkovi neodrež ústupovú cestu, jedine v prípade, že chceš vidieť ako tvrdo vie bojovať"

Sun Tzu
Vojna je niečo nanajvýš beštiálne. KOMENSKÝ Jan Amos
rrr.png
"Naším cílem ve válce není padnout za svou vlast, ale přimět ty parchanty na druhé straně, aby padli za tu svou"

G.S.Patton
nedorozumenie srelkaa.jpg
Veľa vojen boli vyhrané alebo prehrané vďaka správnej voľbe slov. (Jim Forest)
hlad.jpg
Najistejšia cesta k ukončeniu vojny je prehrať ju. (George Orwell)
V živote nemôže byť každý hrdinom, ale každý môže zostať človekom
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale v štvrtej to budú palice a kamene. (Albert Einstein)
plateta mieru- fontána srelkaa.jpg
holubica mieru srelkaa.jpeg
unnamed (4).jpg
Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? ... Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy. (Augustín)
Bundesarchiv_Bild_101I-049-1553-13,_Jugoslawien,_Split,_Mauer_mit_Aufschrift.jpg
AŤ SE ROZUM NEVYTRÁCÍ A SRDCE NEKRVÁCÍ
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one