KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

hymnus na lásku
text (1).gif
vlastným menom Andrej Braxatoris
1820 Krupina - 1872 Radvaň -
„Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,/ Marínu drahú v peknej otčine,/ obe v jednom objímať.“
a (2).jpg
bol slovenský evanjelický kňaz,

básnik, kritik literárnych

a dramatických prác,
publicista a prekladateľ.

Je po ňom pomenovaná planétka Sládkovič
aj gymnázium v Banskej Bystrici aj v Krupine.

– vyjadruje lásku k slovenskému národu,

opisuje romantický ideál slovenskej dievciny

a morálne sily uvedomelého ludového hrdinu
Bol pod silným vplyvom Ľ. Štúra a patril k vedúcim osobnostiam jeho družiny.
a.jpg
S mestom Banská Štiavnica ho okrem iného spájali spomienky na jeho veľkú avšak nenaplnenú lásku k Márii Pischlovej, múze ktorá dala podnet k vzniku jedinečnej básnickej skladby Marína. Marína je jeho najprekladanejším dielom do cudzieho jazyka


Popri poézii sa venoval prekladaniu z ruštiny (Alexander Sergejevič Puškin)
francúzštiny (Voltaire, Jean Racine),
neskôr tiež z nemčiny (Johann Wolfgang Goethe).

Písal tiež publicistické články (Národnie školy, Verejná mienka o nás), recenzie (Ján Botto: Báj Maginhradu a i.) a posudky, ktoré mali vysokú teoretickú úroveň.


V roku 1868 vážne ochorel na vodnatieľku, a z tohto ochorenia sa už nevyliečil.

Zomiera 20. apríla 1872. Je pochovaný na miestnom evanjelickom cintoríne.
Pochádza z rodiny učiteľa a literáta a vzdelanie získaval v rokoch 1826 - 1830 v Krupine, v rokoch 1830-1831 sa zdokonaľoval v maďarčine v dedinke Perocsény, v rokoch 1831 - 1832 navštevoval piaristické gymnázium v Krupine, v rokoch 1839-1840 pokračoval v štúdiu na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, v rokoch 1840-1842 navštevoval Evanjelické lýceum v Bratislave a napokon v rokoch 1843-1844 študoval teológiu na univerzite v Halle.

V rokoch 1839-1840 vyučoval
v dome Pavla Pischla, kde spoznal Marínu Pischlovú,
ku ktorej zahorel veľkou láskou, ktorá však nebola nikdy naplnená.

V rokoch 1838-1839 pôsobil
ako pomocný učiteľ v Ladzanoch.

V roku 1841 sa spolu so Samuelom Jurkovičom pričinil o založenie „slovenského národného divadla" v Sobotišti. V rokoch 1842-1843 pôsobil ako vychovávateľ v Hodruši, po návrate zo štúdií v Halle sa stal vychovávateľom v rodine Pavla Bezegha v Rybároch. V roku 1847 bol vysvätený za kňaza a ešte v tom roku začal pôsobiť ako evanjelický farár v Hrochoti.
S nadšením vítal revolúciu v rokoch 1848-1849. Veril, že ideály slobody, rovnosti a bratstva preniknú do vedomia národov a že budú určujúce v širších spoločensko-politických a kultúrnych súvislostiach.
a.jpg
V roku 1849 bol zaistený a vyšetrovaný. Od roku 1856 až do smrti pôsobil ako farár v Radvani nad Hronom.
a.png
Zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine, kde zastával funkciu zapisovateľa, bol tiež zakladajúcim členom Matice slovenskej, členom jej literárneho odboru, ale tiež posudzovateľom literárnych a dramatických prác. Po smrti Karola Kuzmányho sa v roku 1867 stal predsedom Zpěvníkového výboru, ktorého úlohou bolo vydávanie duchovných piesní a náboženských kníh.


Stal sa zakladajúcim členom Matice slovenskej a zúčastnil sa tak na revitalizácii slovenského života.

Udržiaval kontakty s poprednými predstaviteľmi slovanských národov.Jeho myšlienkovú orientáciu ovplyvnila aj Heglova filozofia.

Popri pastoračnej činnosti sa venoval aj náboženskej spisbe. Život, a nie filozofia mu dal podnet k napísaniu jeho najslávnejšej básnickej skladby Marína, ktorá je oslavou konkrétnej lásky k žene, ale aj k národu.
1721-01.jpg
b-N286694_171630_20141123_57775.jpg
jjjjj.jpg
Marína a lyricko-epická báseň Detvan sú považované za vrcholy jeho básnického diela.
ll.jpg
a.jpg
aaa.jpg
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one