KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

text (10).gif
1. jún 1822, Hnúšťa – † 7. marec 1905, Martin
francisci1.jpg
PMBoh-uacute-ň-J-aacute-n-Francisci-jako-dobrovol--n-iacute-k-1849-1850.jpg
francisci.jpg
" Ach áno, znie to ako slohová úloha, napriek tomu je to pravda.
Janíčko nemal bosé detstvo, nebol šarvancom medzi šarvancami. Jeho rod sa vzmáhal: on mal korunovať vzostup rodu tým, že sa stane učeným - teda pánom.

Janíčko bol bystrý, chápavý, učil sa hravo. Bol pekný a zdravý ako jabĺčko, radosť pozrieť, ale nemal kamarátov.
Jeho zvláštne polovičaté postavenie - ani pán, ani sedliak, iba pánik - ho vyháňa z bosej spoločnosti a nedovoľuje mu vkročiť do spoločnosti v mentiekach.

Do skutočnej veľkosti - aj politickej, mu chýbala vytrvalosť, dcéra cieľavedomosti. Ani v útlej mladosti, ani potom nevedel, čím chce a má byť. Stal sa tým, čím sa stal. Pretože sa to tak s ním stalo. Od mladi až po otca národa sa chytal raz toho, raz iného, raz veršíkov, inokedy zberateľstva, kapitánskeho dolománu i teológie, zememeračstva i práv, ekonómie i politiky, opozičnej publicistiky i neopozičných úradov. Všetko čo robil, od zbierania povestí až po družstevníctvo, robil na úrovni doby: nič nerobil geniálne. Bol nadaný, ale priveľmi miloval úspech, bol prudký a ctižiadostivý, preto mal rád rýchly úspech: tak trochu lízal smotánku.
jan_francisci.jpg
images.jpg
Ako dlhodobý predseda martinského Knihtlačiarenského spolku sa zaslúžil hlavne o rozvoj vydavateľskej činnosti.


Prekladal divadelné hry a napísal Vlastný životopis,
v ňom venoval najväčšiu pozornosť revolučnému obdobiu 1848-49
a memorandovému hnutiu 60. rokov.
Jeho dlhý a plodný život sa zavŕšil v Martine 7.marca 1905.


Odchodom Jána Francisciho do večnosti skončil jeho bohatý, pestrý, plodný, vo viere vytrvalý život.
Pomnik-Janka-Francisciho.jpg
významny predstaviteľ slovenského národného hnutia

"... vojak a básnik, spisovateľ a žurnalista, ale aj a možno najmä, organizátor ekonomického a politického života" - tak charakterizoval J. Francisciho stručně a výstižně V. Mináč.

- nadšený bojovník za práva slovenského ľudu, národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej.
Narodil sa 1.júna 1822 v Hnúšti. Základnú školu vychodil vo svojej rodnej obci, neskôr študoval v Ožďanoch.
V roku 1839 prišiel študovať na evanjelické lýceum v Bratislave.

Na protest proti zákazu Štúrových prednášok odišiel so skupinou študentov študovať do Levoče,
kde sa stal zástupcom profesora M.Hlaváčka na katedre reči a literatúry česko-slovanskej.

V Levoči založil Jednotu mládeže slovenskej,
ktorá združovala slovenských študentov všetkých evanjelických škôl v Uhorsku

Po vyštudovaní práva na ev. kolégiu v Prešove v rokoch 1845-47 pracoval ako úradník.

Počas študentských rokov sa prejavil ako talentovaný básnik a prozaik. Jeho báseň Svojím vrstovníkom na pamiatku, bola prvým samostatným výtlačkom v štúrovskej slovenčine. Neskôr vydal i historickú prózu Janko Podhorský. Bol tiež horlivým zberateľom slovenských ľudových povestí a ako jeden z prvých ich začal vydávať.
francisci-rodic.jpg
Miloval svoj rodný kraj. Je to kraj hodný lásky. Do smrti bola pre neho Rimavská dolina pupkom sveta a sídlom blaženosti. Lúka ako zamat a riečka Rimavienka, dôverná ako šepot, stará krajina, kultúrna a kultivovaná, bohatá na tradície. Kostolíky na vŕškoch obohnané ochrannými kamennými múrmi.

Ale ďalej staré bukové pralesy, vtedy cisársko-kráľovské, plné zveriny a tajomstiev.
Sinec ospievaný v anakreonských veršoch Palárikových, Oltárnô, Hradová a nad všetkým surový a divý Vepor, sídlo vetrov, domov stríg a čarodejníc. Valasi a uhliari, čudesní ľudia s hrdelnými hlasmi, dívajúci sa úskokom: vedľajším zamestnaním boli zbojníci.

V tomto protestanskom kraji niet kaplniek.
Rodičia vodili svoje deti ku stopám po Jánošíkovi.
Na jednu takú stupaj Francisci spomína na sklonku života, bola pod Sincom a ukázala mu ju mať:
"Či tá skala a ten hrab ešte tam a v akom sú spôsobe, neznám,
ale mne sú v pamäti, akoby by ich teraz videl pred sebou

." Rodný kraj je jedným z prameňov jeho života, ovzdušie, ktoré dýchal za detstva spoluurčuje jeho osudy: "Dojmy z tých vychádzok, tej radosti z našich vrchov a celej našej vrchovatej prírody a domoviny, ostali mi až dosiaľ navymazateľnými a oživujúcimi.
Jan-Francisci-a.jpg
V revolúcii 1848-49 patril k najaktívnejším.

Podieľal sa na príprave slovenských vlastencov v Liptovskom Mikuláši v máji 1848, na ktorom boli prijaté Žiadosti slovenského národa. Spolu s Š.M.Daxnerom a M.Bakulínym organizoval v gemerskej stolici založenie národnej gardy.
Za svoju činnosť bol uväznený (pôvodne bol odsúdený na trest smrti).
V januári 1849 ho z budapeštianskeho väzenia oslobodila Windischgrätzova armáda.

Neskôr pôsobil ako kapitán, potom veliteľ celého slovenského dobrovoľníckeho zboru.

Po revolúcii pracoval v štátnych službách v Banskej Bystrici, Debrecíne a Budíne.

Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a úspechy slovenského národného hnutia v 60-tych rokoch.

V marci 1861 sa stal vydavateľom a redaktorom Pešťbudínskych vedomostí.
V júni toho istého roku predsedal zhromaždeniu slovenských vlastencov v Martine, ktoré prijalo známe Memorandum národa slovenského.

Stál v čele prípravného výboru Matice slovenskej a na jej prvom zhromaždení bol zvolený doživotným čestným miestopredsedom. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 bol penzionovaný. Na začiatku 70. rokov sa aktívne účastnil polemiky proti tzv. Novej škole, ale postupne politické i novinárské činnosti zanechal. Vo verejnom a kultúrnom živote sa však angažoval ďalej. Prispel k rozvoju Martina, kde žil od roku 1872
Martin_9928.jpg
Vďační rodáci na námestí pred evanjelickým kostolom (dnes námestie Janka Francisciho odhalili v roku 1925 pomník (
autor Vojtech Ihriský).zdroj:http://mesto.hnusta.sk/
small_DSCF1044.jpg
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one