KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

Ján Kalinčiak uverejňoval svoju tvorbu aj pod pseudonymami: Janko; J. K.; Kačnilák.
text (9).gif
10. august 1822, Horné Záturčie – † 16. jún 1871, Martin
a.jpg
- prozaik, literárny kritik, pedagóg

vzdelanie: 1836-1839 Evanjelické lýceum, Levoča
1839-1843 Evanjelické lýceum, Bratislava
1846 riaditeľ Evanjelického gymnázia, Modra
1858 učiteľ latinčiny, nemčiny a maďarčiny na Evanjelickom lýceu v Modre

1858-1869 riaditeľ nemeckého Evanjelického gymnázia, Tešín
1869 predčasne penzionovaný; krátko bol redaktorom literárneho mesačníka Orol

1870-1871 vydával a redigoval literárny mesačník Orol
1843-1845 univerzita (filozofia a história), Halle
„Čím viac človek vie, tým je väčší.“
Pochádza z rodiny evanjelického farára. Jeho lýcejné štúdium mu umožnilo stretnutie sa so štúrovcami a priateľstvo s Ľudovítom Štúrom. Po návrate zo štúdií v Halle sa rozišiel s Ľudovítom Štúrom, ktorý ho nevzal za redaktora Slovenských národných novín. Prijal miesto vychovávateľa v rodine Landererovcov vo Vindšachte pri Banskej Štiavnici.
vojou tvorbou sa Kalinčiak radí do obdobia slovenskej romantickej literatúry.
Najväčší vplyv na vývoj Kalinčiakove osobné aj literárne formovanie malo stretnutia so štúrovcami,
no najmä samotné priateľstvo s Ľudovítom Štúrom.
Jeho vzťahy s ním boli komplikované,
počas Štúrovho pôsobenia v Modre v 50. rokoch sa ich priateľstvo utužilo
„Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.“
V posledných rokoch Štúrovho života prepisoval jeho dielo
O národných povestiach a piesňach plemien slovanských do češtiny.
Ale jeho prvé literárne diela boli zverejnené v Ústave,
kde s nimi vystupoval, no tiež vychádzali v rukopisnom časopise Buben.

Základnými témami jeho prvých prác je Slovanstvo, folklór a literatúra, Slovensko v rámci Uhorska.
230px-Ján_Kalinčiak_2.JPG
„Špecifický znak ľudského ducha je kontinuita.“
Kalinčák  Reštavrácia (MSK 3 - 3 vydanie - obálka Benka).jpg
Taktiež zapisoval slovenské ľudové rozprávky a prekladal.

Spočiatku písal najmä v češtine,
no v roku 1843 mu vyšla prvá báseň v slovenčine,
čím sa zaradil medzi prvých autorov, ktorý písali v tomto jazyku.
book_92607_img2.jpg
Stiahnite si e-knihu:
Básne
V jeho dielach sa stretávame s hlbokými autorovými rozpormi a ich spôsobmi riešenia, kde nechýbajú aj prvky romantického titanizmu. Tým sa jeho tvorba dá porovnať s inými romantickými básnikmi, ako bol Andrej Sládkovič, no najmä Janko Kráľ. H
P5090313.jpg
1676487-hviezdoslavova-kniznica-lacno-po-1-8e-4.jpg
„Mladosť je tak utvorený kapitál, že až po mnohých rokoch prinesie bohaté úroky.“
02-KALINCIAK.jpg
Hlavnú časť jeho diela však tvorí prozaická tvorba,
ktorá je najrozsiahlejšou a zároveň najvýznamnejšou časťou slovenskej romantickej prózy.

Jeho prozaické diela majú často autobiografické črty a hlavným motívom sú rozpory medzi osobným a nadosobným,
láskou a povinnosťou, zákonom a jeho porušením
z „vyšších“ dôvodov, pričom hrdina má osobný pocit neviny.
Próza:

1842 Bozkovci
1845 - 1846 Milkov hrob
1846 - 1847 Bratova ruka
1846 - 1847 Púť lásky
1847 - 1848 Serbianka
1847 - 1848 Mládenec slovenský
1847 - 1848 Svätý duch
1852 Knieža liptovské
1858 a 1864 Láska aj pomsta
1860 Reštavrácia
1862 Rozpomienky na Ondreja Sládkoviča
1862 Vo Viktorinovej Lipe
1864 Mních
1870 Orava

Poézia:

1840 Králův stůl
1843 V lúčivom zasadnutí 17. júna 1843
1843 Velebnému otcovi Slovákov Jánovi Hollému na deň jeho mena 1843 24. júna
1843 Moja mladosť
1843 Na Silvestra
1845 Šuhaj zabitý
1845 On parlera de sa gloire
1846 Márii od Jána
1846 Bojovník
1846 Krakoviaky
1847 Smutný pohrab
1847 Pozdravenie
1847 Rada
1847 Moja mladosť

Preklad:

1842 Výprava na Carihrad (M. Czajkkowský)

Súborné dielo:

1871 - 1873 Spisy Jána Kalinčiaka I-VII
1871 - 1873 Povesti Jána Kalinčiaka
1889 Spisy Jána Kalinčiaka VIII
1951 - 1852 Spisy Jána Kalinčiaka I-IV
1963 - 1865 Spisy Jána Kalinčiaka I-IV
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one