KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

burič a revolucionár
text (6).gif
24. apríl 1822, Liptovský Mikuláš – † 23. máj 1876 Zlaté Moravce
Janko Kráľ, často označovaný ako básnik-búrlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie.

„Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme :/a my chlapci podtatranskí či sedieť budeme?“

Na 150. výročie jeho narodenia sa básnik dostáva do svetových kultúrnych výročí UNESCO, k takým velikánom európskej romantickej literatúry ako Puškin, Mickiewicz či Byron.

aa.jpg
a.jpg
Povahou predstavoval Kráľ buriča a revolucionára, jeho poézia mala emotívny a myšlienkový náboj. Patril k samotárom, zaujímal sa však o zložité osudy slovenského národa a prežíval ich s hlbokou účasťou. Napĺňal predstavu rodeného básnika: písať priam musel, málokedy menil, čo už napísal, len málo textov prepracoval, ostatné nechal v nečitateľných náčrtoch alebo zničil. Vedel po francúzsky, anglicky, nemecky, maďarsky, poľsky, rusky, srbsky, česky.
jjjjjjjjj.gif
Pôsobenie:

1844 na protest proti zosadeniu Štúra odišiel do Liptovského Mikuláša, kde sa aktívne zúčastnil na prípravách založenia Tatrína
1845 - 1848 pisár, praktikant v advokátskej kancelárii Alexandra B. Vrchovského, Budapešť
1848 väznený, Šahy
1849 vládny komisár, neskôr stoličný pisár, Balážske Ďarmoty
1850 námestník hlavného slúžneho a sudcu v Modrom Kameni a Lučenci
1854 stoličný pisár, adjunkt pri slúžnovskom úrade, Balážske Ďarmoty
1854 pomocný úradník v Čadci
1858 súdny adjunkt na okresnom úrade, Martin
1860 súdny adjunkt, pomocný slúžny, Kláštor pod Znievom
1862 prísediaci súdu Tekovskej župy, Zlaté Moravce
1867 prepustený zo štátnych služieb
a.jpg
V roku 1940 vraj boli jeho telesné pozostatky prevezené na Národný cintorín v Martine, čo však bolo spochybnené. Je dosť možné, že básnik má v Martine len symbolický hrob a jeho ostatky zostali v Zlatých Moravciach.
Poézia:
1844 Zverbovaný; Moja pieseň; Pieseň bez mena; Zabitý; Pesnička na kare a i.)
1845 - 1847 Orol; Potecha; Kvet; Pán v tŕní; Duma bratislavská; Kríž a čiapka; Choč
1848 Krajinská pieseň
1848 Tri vŕšky 1849 Šahy 1849 Jarná pieseň
1849 Duma dvoch bratov
1861 Duma slovenská na pamiatku zjazdu turčiansko-sv. martinského 6. júna 1861
aaa.jpg
a.jpg
Janko Kráľ, muž so zvláštnou povahou, divný Janko.
Narodil sa v mäsiarsko-krčmárskej rodine. Vychovávala ho láskavá matka a prísny otec, ktorý sa k rodine údajne správal hrubo.

Vzdelanie získal v Liptovskom Mikuláši, Šajavskom Gemeri, Levoči, Kežmarku (1826–1842).
1834 - 1837 gymnázium v Gemeri,
1837 - 1841 Evanjelické lýceum v Levoči,
1841 - 1842 v Kežmarku,
1842 sa vo veku 20 rokov zapísal na evanjelické lýceum v Bratislave, Tu začal písať svoje prvotiny, vtedy ešte v češtine a od roku 1843 už v Štúrovej slovenčine. Aktívne sa zapájal do literárnych a najmä zberateľských prác Katedry reči a literatúry československej. Istý čas dokonca býval u Ľudovíta Štúra.
1842 - 1844 v Bratislave.
Úspech mala najmä jeho balada Zverbovaný (napísaná pred rokom 1844 po česky s doslovnými filiáciami Kollárových Národných spievaniek).
1844 - protest proti zosadeniu Ľ. Štúra - odchod
do Liptovského Mikuláša
Po odchode z lýcea prichádza do Mikuláša a zapája sa do príprav založenia spolku Tatrín.
Od roku 1845 do roku 1847 putoval Kráľ po Slovensku a Dolnej zemi. Z týchto troch rokoch básnikovho života sa zachovali len útržkovité informácie. 24. septembra sa zúčastnil na schôdze báčsko-sriemskych učiteľov a v správe o nej v Slovenských národných novinách im vyčíta maďarizáciu. 29. septembra 1846 bol v Báčskej Palanke, odkiaľ náhle zmizol . Od tohto zmiznutia až do apríla 1847 nie sú nijaké zachované zmienky o jeho živote.
janko kráľ srelkaa.gif
Janko Kráľ cestoval po stopách národného hrdinu– Juraja Jánošíka . Z týchto ciest odišiel pravdepodobne do Pešti, kde robil skúšky a sa zamestnal ako pisár.
Pracoval v Pešti, v advokátskej kancelárii A. B. Vrchovského (1847). Prvé revolučné impulzy ho ťahajú späť na Slovensko.
V marci roku 1848 sa po prvých impulzoch revolúcie ponáhľal na Slovensko, burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Vyzývali sedliakov spáliť urbárske tabely a vyvolali ľudové povstanie, ktoré bolo potlačené 30. marca 1848.
Protesty a žiadosti o prepustenie Kráľa z väzenia slovenskej a slovanskej verejnosti
v Žiadostiach slovenského národa z 10. mája 1848, „slovenskí básňik a spisuvateľ J. Kráľ… do tažkjeho väzeňja zatvorení, že ľud slovenskí ku hájeňu slobuod povzbudzuvau… žjadame…“, a v požiadavkách skupiny Požegskej, mesta Križevici, Koprivnica, Bakra, župy Záhrebskej a Varadžínskej či predtým Hurbanove žiadosti v stolici Nitrianskej ostali nevypočuté a Kráľ ostal väznený v Šahách a neskôr v Pešti až do januára 1849.
Odsúdili ho na smrť...
V roku 1849 Janka Kráľa, po 10 mesiacoch, prepustili z väznenia po zásahu bána Josipa Jelačiča . Zdržoval sa vraj u Jána Kollára . Začiatkom marca sa zúčastnil národného pohrebu slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Jána Holubyho. Na pohrebe mal príhovor Ján Francisci a Kráľ tu predniesol Dumu dvoch bratov, v ktorej sa spomínajú obaja mučeníci.
V septembri roku 1849 sa znova zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov.
21. novembra 1849 skončil túto službu a odišiel do Pešti.

V júni roku 1861 sa Kráľ aktívne zúčastňoval na memorandovom zhromaždení. Písal nové, ako sa ukázalo posledné básne a v Pešťbudínskych vedomostiach uverejnil článok na obranu Memoranda.
aaa.jpg
Oženil sa v roku 1851 s Máriou Polexínou Modrányiovou. Narodili sa im traja synovia (Vladimír Všeslav, Mladen Radivoj, Janko) a dcéra (Anastázia).
23. mája 1876 Janko Kráľ podľahol brušnému týfusu.

Kráľove improvizované básne sú poznačené jeho pesimizmom, ale aj demokratizmom a fatalizmom, prerastajúcim do mesianizmu či až chiliastického mysticizmu. Do revolúcie sa pre uväznenie zapojil až na jej sklonku v roku 1849, stal sa kapitánom. Porevolučná situácia ho sklamala. Pre úrady sa stal podozrivým, preto musel často meniť miesto pôsobenia (Čadca, Martin, Kláštor pod Znievom, Zlaté Moravce), žil v hmotnom nedostatku. Po roku 1867 ho dokonca prepustili zo štátnych služieb. Zložil advokátske skúšky a žil v ústraní v Zlatých Moravciach, kde sa po vypuknutí týfusovej epidémie pravdepodobne stal jej obeťou. Skutočnosť, že jeho hrob nie je známy, vedie k dohadom o jeho možnej samovražde. Literárny historik Rudo Brtáň tvrdil, že ho údajne ako samovraha pochovali na vtedajšom kraji cintorína, v časti pre evanjelikov.
V pozostalosti sa zachovali jeho ukrajinské výpisky zo Zaleského, ruské z Nestora a Pskovského letopisu, z Chomjakova, Puškina. Podľa ruského prekladu P. Petrova zo sanskrtu preložil do slovenčiny úryvky z Mahabharáty, Kalidasovu Sakontalu, povesť o Ribe a o Nalovi a Damajante. Chcel sa vysťahovať do Srbska, neskôr do Ruska, aby zabránil maďarizácii svojej rodiny, čo sa mu však napokon nepodarilo. (Kráľova rodina podľahla čiastočnej maďarizácii: Jeho manželka bola alebo rodená Maďarka, alebo odrodilá Slovenka; dcéra Anastázia sa vydala za maďarského akademického maliara Gejzu Kaciányho a žila v Pešti, kam za ňou odišla aj jej matka. Syn Mladen hrával v Martine divadlo, Ján sa intenzívne venoval literatúre a umrel v mladom veku.)
Balady:

1844 Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
1843 Pán v tŕní
1843 Povesť
1844 Zverbovaný
1847 Kríž a čiapka
1865 Skamenelý

Epos:

1843 Výlomky z Jánošíka

Romantická poviedka:

1846 Syn pustiny

Ostatné:

1844 Dráma sveta
1861 Duma slovenská

Súborné dielo:

1952 Súborné dielo Janka Kráľa – Dráma sveta (M. Pišút)

Výbery:

1952 Moja pieseň
1957 Balady
1961 Balady a piesne
1969 Zažíhaj svetlá
1972 Poézia
1976 Jarná pieseň
1976 Janko Kráľ vo výbere Milana Rúfusa
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one