KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

TICHO je prvý jazyk Boha. Všetko ostatné je len úbohý pokus o preklad.

kukxixi (1).png
text (12).gif
Hlavným faktorom charakterizujúcim civilizácie je náboženstvo.

Hlavnými súčasnými civilizáciami sú:

čínska japonská- hinduistická- islamská- západná- latinskoamerická- africká
kukxixi (1).png
náboženstvo srelkaa.jpg
"Pre mňa je tolerancia čisto svetskou záležitosťou ... Som pripravený zamestnať každého, ale každého, kto pestuje roľníctva alebo obchod, alebo usadiť v meste toho, kto má príslušnú odbornosť a prinesie výhody či usilovnosť do mojich krajín ... Mojou zásadou je úplná sloboda vyznania; potom bude len jedno jediné náboženstvo, ktoré záleží v tom, aby všetci boli vychovávaní k prospechu štátneho celku ... Ak je opatrená služba štátu, zákon prírody a spoločnosti sa dodržiava.Niet dôvodu, aby ste sa Vy, dočasní vládcovia, miešali do iných vecí. To je moje zmýšľanie; Vaša veličenstvo ich pozná; bojím sa, že je nezmením nikdy. (v liste Máriu Teréziu o postoji k protestantom, 1777) "
Josef II. 9 cisár 1741 - 1790
Myslím, že ľudia by mali menej dbať o to, čo ich v náboženstve rozdeľuje, ale viac o etiku. (Nicholas Winton)
Jednou z hlavných príčin vzniku náboženstva bola bezmocnosť prvobytného človeka v boji s prírodou a neskôr po vzniku triednej antagonistickej spoločnosti bezmocnosť ľudí pred živelnými  sociálnymi pohromami, ktoré ich ovládali. 
a čo je vlastne náboženstvo?
Jedna  z  foriem  spoločenského  vedomia  odrážajúca  skutočnosť  v  iluzórno­fantastických  obrazoch,  predstavách  a  pojmoci.
Druh  ideálneho svetonázorového systému, zahrňujúci prvok viery záleží na náboženskom cítení a súhrn 
kultových činností, tvoriaci rítus (kult). 
Je to výraz životného pocitu a jemu zodpovedajúce správanie i  špecifické akty (kult),  založené na viere v existenciu boha alebo bohov, niečoho božského, posvätného, alebo 
nejakej forme nadprirodzenia. 
Predpokladá sa, že prvotné formy náboženstva 
spočívali vo viere v oduševnení prírody alebo 
jej časti, vo viere v duchov a duše, 
rôzne formy posmrtného 
života a uctievania prírodných síl.  
Na základe Etnografických analógiísa súdi,
 že  prvotné formy náboženstva sa prejavovali
 aj v podobe animatizmu, animizmu a fetišizmu. 
Vždy s bohatým využitím mágie. 
Vo svojom historickom vývoji vystupovalo
náboženstvo 
ako kmeňové, národné (štátne) a svetové :
kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus, budhizmus a konfucianizmus

Potrebujeme náboženstvo? Potrebujeme sa deliť na kultúry, obliekať sa, dávať si na hlavy šatky podľa svojho presvedčenia?

civilizácia srelkaa.jpg
"Fantastické zrkadlenie vonkajších síl, ktoré ovládajú každodenný život ľudí, v ich hlavách, zrkadlenie v ktorom pozemskej sily prijímajú formu nadpozemských. V počiatkoch dejín sa takto zrkadlami predovšetkým prírodné sily, ktoré potom v ďalšom vývoji u rôznych národov prerábajú najrozmanitejšie a najpestrejšia modifikácie. Neskôr nastupujú na miesto prírodných síl stále viac spoločenské sily, ktoré stoja proti ľuďom stále viac cudzo a nevysvetliteľne a ovládajú je tou istou zdanlivo prírodný nutnosťou jeho prírodné sily samy. Strach človeka pred brutálnosti útlaku, bolesti a biedy také sú skutočné korene náboženstva, skúmaného v jeho dejinnom vývoji. Moderná veda nemôže však pozerať na náboženstvo len ako na odraz veľké biedy človeka v oblasti ideológie, ale tiež ako na výraz protestu človeka proti skutočnej biede. V náboženskej viere sa často prejavuje živelná potreba skutočne ľudských vzťahov a šťastie na zemi. "

Friedrich Engels nemecký sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895
Náboženstvo ovplyvňuje takmer všetko v ľudskom živote  od architektúry a spôsobu bývania, 
cez jedlo, knihy, ktoré čítame, svadobné a pohrebné obrady,systém súdnictva a vládnutia, 
až po našu vieru, morálku a národné povedomie a cítenie.
 Jedinci rovnako  ako národy bez ohľadu na to, či sú to hinduisti alebo moslimovia, šintoisti alebo budhisti, kresťania alebo židia, 
sa definujú na základe náboženských predstáv a termínov.
evanjelici srelkaa.jpg
kukxixi (1).png
Väčšina náboženstiev verí v jedného
 alebo viacerých bohov. 
Judaizmus (židovské náboženstvo), kresťanstvo
 a islam sú monoteistické náboženstvá, 
pretože veria v existenciu
 jediného Boha, stvoriteľa.
 Všetky tri majú korene v tej istej časti sveta 
– na Blízkom východe, 
a preto sa vyznačujú mnohými príbuznými kultovými
 rituálmi, sviatkami a mýtami.
 Existujú aj náboženstvá polyteistické, 
kde veriaci uctievajú viacero božstiev.
Najväčšie problémy, ktoré rozdeľujú Západ a ostatné spoločnosti sú snaha Západu o nešírenie zbraní hromadného ničenia, západné presadzovanie vlastných politických hodnôt a imigračná politika Západu
V súčasnosti sa seba civilizácie vzájomne pôsobia. Historici zdôrazňujú, že „západná expanzia" skončila a naopak začala „revolta proti Západu"Konflikty politických ideológii vo vnútri jednej civilizácie vystriedal stret kultúr a náboženstva medzi jednotlivými civilizáciami.
"Všimnite si pri katolíckej omši, že Abrahám je náš patriarcha a praotec. Antisemitizmus je nezlučiteľný so vznešenou myšlienkou, ktorá toto vyjadruje. Je to hnutie, v ktorom katolík nemá čo robiť. Nie, nie, hovorím vám, pre kresťana je vylúčené prijať antisemitizmus. Vylúčené. Skrze Krista a v Kristovi sme duchovnej nasledovníci Abraháma. Duchovne sme všetci semiti.
- Pius XI. v stanovisku k veriacim z 9. septembra 1938, "
Univerzalistické nároky Západu vedú ku konfliktom so štátmi iných civilizácií, hlavne islamskej a čínskej.
rodokmen-bozske-rodiny-staroveky-egypt.png
Starověcí egyptští bohové a bohyně na sebe přijímali mnoho lidských i zvířecích podob. Například Thovt mohl být znázorňován jako pavián, ibis, nebo muž s hlavou ibise. V chrámech a svatyních starověkého Egypta bylo uctíváno mnoho bohů - podrobnější přehled egyptských bohů si můžete stáhnout. V našem jmenném přehledu se zmíníme podrobně jen o těch nejznámějších. Ve světě bohů se odrážely všechny aspekty lidského života.
"Predovšetkým zničíme túto civilizáciu. Západné svete, si odsúdený na smrť. My sme defaitisté Európy. Všade prebudíme zárodky zmätku a ochabnutosti. Kšeftári drog, prepadnú naša vystrašené zeme! Povstaň svete! My sme tí, ktorí vždy podajú ruku nepriateľovi. "
Louis Aragon
francouzský spisovatel 1897 – 1982
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one