KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

text (1).gif
stefanik.jpg
Obrázok2.png
Obrázok3.jpg
Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom v mnohodetnej rodine evanjelického kňaza – národovca.
Obrázok4.png
Obrázok6.jpg
Po ľudovej škole v rodisku a Šamoríne študoval na lýceu v Bratislave (1890 – 1893), kde mu bol profesorom aj komeniológ Ján Kvačala. Stredoškolské štúdium dokončil v Šoprone a v Sarvaši, odkiaľ sa vydal na ČVUT do Prahy na štúdium stavebného inžinierstva.
mrs.jpg
Obrázok7.png
Obrázok9.jpg
Tam veľmi aktívne pôsobil v spolku slovenskej mládeže – Detvan – i v Československej jednote, kde sa vyhraňovalo jeho národné povedomie. Na štúdiu techniky (1898 – 1901) vynikal riešením komplikovaných matematických úloh spamäti.
mrs.jpg
V roku 1904 absolvoval na Karlovej univerzite štúdium filozofie a astronómie, ktorá ho potom sprevádzala po celý krátky život, navyše naplnený chorobami a krízami. Keď v roku 1904 obhájil doktorát na Karlovej univerzite v Prahe na tému Supernova Cassiopei z roku 1572 (predtým navštívil observatóriá v Miláne, Ženeve a Zürichu), rozhodol sa pre jednu z najslávnejších hvezdární v Meudone pri Paríži, ktorú viedol spoluzakladateľ astrofyziky prof. Jules Janssen. V rokoch 1905 až 1909 vystúpil Štefánik šesť ráz na Mont Blanc, najvyšší vrch Európy, odkiaľ pozoroval planéty a tzv. telurické čiary v slnečnom spektre, ale usiloval sa aj určiť rotáciu Venuše. Podľa pozorovania niektorých škvŕn na Venuši zistil, že jej rotácia je kratšia ako rotácia Zeme. Významné boli aj jeho výskumné cesty za zatmením Slnka do rozličných končín sveta: roku 1905 s prof. Janssenom do Španielska a do Anglicka, kde ho v Oxforde zvolili za člena Únie pre pozorovanie a výskum Slnka. Pretože bol aj spolupracovníkom francúzskeho ministerstva námorníctva, na vedeckovýskumných cestách ho poverovali aj inými úlohami, a tak napr. zaviedol vo francúzskej armáde pravidelné meteorologické pozorovania a služby. Do Turkestanu neďaleko Taškentu (1907 – už bez prof. Janssena), na južný svah Atlasu v Alžírsku (1903), na Tahiti (1910 – kde 18. mája prechádzala popred slnečný disk Halleyho kométa), do Brazílie v blízkosti Ria de Janeiro (1912) – to boli ďalšie Štefánikove vedecké cesty za zatmeniami Slnka. Naša popredná astronómka Ľudmila Pajdušáková hodnotila Štefánikove zásluhy v astronómii takto: „Spočívajú v rozvíjaní a uplatňovaní progresívnych smerov astrofyziky, najmä v úsilí o využitie predností vysokohorských observatórií i na južnej pologuli. Správnosť obidvoch projektov (Mont Blanc a Tahiti), ktoré sa Štefánikovi pod vplyvom poveternostných okolností nepodarilo doviesť do konca, potvrdil ďalší vývoj astronómie. Štefánikove práce na Mont Blancu (4 810 m) priniesli v ďalších rokoch rozhodujúci pokrok vo viacerých oblastiach astrofyziky, najmä solárnej fyziky.“
Obrázok14.png
Obrázok15.jpg
Obrázok17.png
V rokoch 1905 až 1912 vyšlo Štefánikovi v zborníku akadémie vied v Paríži Comptes Rendus dvanásť vedeckých štúdií a statí, za ktoré získal aj cenu akadémie. Navyše ho poctili Janssenovou cenou Francúzskej astronomickej spoločnosti, bol členom Belgickej astronomickej spoločnosti a pozývali ho aj na univerzitu v Oxforde. Keď však roku 1912 písal do Prahy a žiadal docentúru, jeho žiadosť zamietli. A tak sa roztrpčený Štefánik rozhodol požiadať o francúzske štátne občianstvo. Keď ho roku 1914 vyznamenali za priekopnícke zásluhy v Ekvádore za rytiera Čestnej légie (správa o vypuknutí prvej svetovej vojny ho zastihla pri pozorovaniach v Maroku), hneď po rekonvalescencii po operácii žalúdka absolvoval v hodnosti desiatnika výcvik v leteckej škole v Chartres.

Mladý Slovák, priateľ známeho básnika a astronóma C. Flammariona i fyzika a matematika J. H. Poincarého, sa poznal s ďalšími významnými osobnosťami Paríža, ktoré umožňovali vstup do najvyšších kruhov. A on do nich uviedol T. G. Masaryka a E. Beneša, s ktorými založil vo februári 1916 v Paríži Československú národnú radu, vrcholný orgán čs. zahraničného odboja.
Obrázok10.jpg
Obrázok19.png
Obrázok20.png
Vo funkcii jej podpredsedu organizoval čs. légie vo Francúzsku, Taliansku, v sovietskom Rusku i v Spojených štátoch. Štefánikova diplomacia, založená na víťazstve Dohody v prvej svetovej vojne a predovšetkým na rozbití rakúsko-uhorského mocnárstva, sa naplnila vyhlásením samostatnej Československej republiky (28. októbra 1918). Keď sa generál M. R. Štefánik vracal do oslobodenej vlasti vo funkcii ministra vojenstva, 4. mája 1919 tragicky zahynul v troskách lietadla na bratislavskom letisku pri Vajnoroch.
Obrázok21.jpg
14.png
Milan Rastislav­ Štefánik­ (21.7.1880­ - 4.5.1919)­ - politik,­ astronóm,­ vojenský­ letec, najvýznamn­ejšia osobnosť­ moderných­ slovenskýc­h dejín“
Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára ako šiesty v poradí
Bol osobnosťou ktorá svojím konaním pozmenila vývoj dejín slovenského,ale aj českého národa
KLIKNI:
Milan Rastislav Štefánik-MILOVAŤ,VERIŤ,PRACOVAŤ!!.pdf  1.2MB
SRELKAA:Milan Rastislav Štefánik-MILOVAŤ,VERIŤ,PRACOVAŤ!!
Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.
Štefan Krčméry
Milan Rastislav Štefánik
Mali sme my vtáka,
šírym nebom lietal,
zlatú niesol slobodienku,
horko zaplakal.
Horko zaplakal,
horko o žiali,
zlatú niesol slobodienku,
padol na skaly.
Padol na skaly,
krídla zlomené,
a tá naša slobodienka
kvitne zo zeme.
Náš ty jasný vták,
kde ťa pochovať?
Na tom Bradle, na vysokom,
tam bude môj hrad.
Tam ja budem rád
hľadieť v šíry kraj,
zlatú našu slobodienku
Pán Boh zachovaj!
Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.,,,,,
Milujem pravdu nielen z mravného stanoviska ale aj ako matematik. Ako priama čiara je najkratším spojením dvoch bodov, tak je pravda najkratšou cestou k uskutočňovaniu našich predstáv.
štefánik srelkaa.jpg
Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný charakter.
MRŠ - Neuveriteľný osud 1-6 časť
images (2).jpg
images (3).jpg
images.jpg
images (1).jpg
Štefánik nafotil prvý slovenský akt
2.jpg
Akt mladej Tahiťanky vznikol pri pobyte M. R. Štefánika na Tahiti 1910 – 1911 kam bol vyslaný pozorovať prechod Halleyho kométy. Cez USA (New York, Washington, Chicago, San Francisco) a Tichý oceán priplával k brehom Tahiti 27. apríla 1910. V dobe prechodu kométy 18. mája 1910 sa však jasné tahitské slnke zatiahlo a pozorovanie nebolo úspešné. Štefánik ale v tomto pozemskom raji položil základy tahitskej hvezdárne a založil meteorologickú stanicu. Akt mladej Tahiťanky má výnimočné miesto v dejinách fotografie, pretože sa jedná o prvý slovenský, resp. československý fotografický akt vôbec. Ide o fotografiu, ktorej dokonalosť uznávajú a obdivujú odborníci dodnes.
Obrázok22.png
Obrázok23.png
mf_371178414_9004dd8794ca27fb745d421b4b39b73a.jpg
Kde sú dôkazy, že mi chýba talent, ba geniálnosť? Som namyslený?! I keby tomu tak bolo, konal by som len povinnposť proti sebe samému.
stefanik srelkaa.jpg
stefanik.jpg
WP_20170501_12_56_53_Pro_LI.jpg
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one